Moku Hanga / woodcut 2019
Double 2020 Moku Hanga
 Double 22 x 20,8 cm

. 1998-2024 Mari Kurosaka, artiste peintre.
HOME
WEbdESIGN & photo : idaeus.com